Link

Link trailere til mondulvogntog.

  • Link gardin eller box til transport af ekstra mængde gods
  • Åbningsbar link gardin eller box til transport af langt gods
  • Link reefer/køler til transport af temperatursensitive gods
  • Link container chassis til transport af en ekstra container