Vores primære produkt er ikke længere trailere, men snarere service

Med en flåde på over 10.000 trailere står PNO aldrig stille. Med anden generation ved roret rykker familievirksomheden nu endnu længere ud over Danmarks grænser og endnu dybere ind i fremtidens digitaliserede transportbranche.

 

Tekst: Lasse Skyt

Kilde: Erhverv-Danmark

 

I 1975 etablerede Per Nelson Ørnstrand det, der i dag er Nordens største trailerudlejningsvirksomhed med en flåde på over 10.000 trailere i Skanderborg. PNO er navnet på familievirksomheden – opkaldt efter stifterens initialer – og de seneste par år har familiens næste generation i form af sønnike Jacob Lee Ørnstrand taget roret som direktør i virksomheden.

Ifølge ham har PNO altid været baseret på værdier som ansvarlighed og sund fornuft, og sådan er det fortsat.

– Siden starten i 1975 har vi baseret vores forretning på lange, tillidsfulde relationer med vores kunder. Helt konkret betyder det, at vores kunder ikke er ude i kulden, hvis krisen rammer. Vi føler også en ansvarlighed for deres forretning og har stået  igennem krise tid med flere kunder. Det er jo sund fornuft, at hvis en kunde står og er kriseramt, så er der behov for fleksibilitet og forståelse. Vores langsigtede perspektiv på kunderelationer betyder, at vi med ro i maven kan have den pragmatiske tilgang, og vi er altid kommet styrket ud på den anden side, forklarer Jacob Lee Ørnstrand.

Han uddyber, at det netop er den ansvarlige tilgang til at drive en forretning, der har gjort PNO til Nordens største trailerflåde.

– Det handler om at tage anvar for sin egen forretning og de mange mennesker, der hver dag bidrager til den, og så handler det om at se, hvor markedet er på vej hen. Vi tager eksempelvis den tiltagende digitalisering meget seriøst. Vi arbejder målrette med digitale løsninger til branchen, som understøtter vores kunders og vores egen forretning. Vi hilser digitalisering varmt velkommen, fordi den skaber muligheder for at arbejde endnu smartere og ansvarligt, pointerer direktøren.

 

Åbnede kontor i Holland

Gennem længere tid har PNO haft ambitioner om at udvide forretningen uden for Norden, og Jacob Lee Ørnstrand lægger ikke skjul på, at der lægger nøje strategiske overvejelser bag beslutningen om fra begyndelsen af 2018 at åbne et kontor i Holland.

– Vi er vækstet ansvarligt og organisk i Norden. Det har betydet flere kunder og en større flåde. Samtidig har vi i en årrække haft ambitioner om at udvide forretningen uden for Norden, men også holdt fast i, at det skulle være på vores præmisser.

Den løbende vækst har betyder nye kunder udenfor Norden, der har efterspurgt vores services. Så vi vurderede, at når man både internt og fra kunderne i markedet hører, at vores måde at drive forretning på giver mening, så skal man gøre alvor af det, forklarer han.

Og der er flere årsager til, at PNO valgte Holland. For det første, fordi Holland er et kæmpe transportland, der minder meget om Danmark.

– Hollænderne opererer under mange af de samme vilkår og har til dels også den samme arbejdskultur som os, siger direktøren og fortsætter:

– For det andet var det en mulighed for at placere PNO i Venlo. Byen grænser helt op til Tyskland og er en afgørende transportåre mellem Holland og Tyskland. Omkring 50 procent af trafikken mellem de to lande går gennem Venlo, så der kunne vi se et stort potentiale for en virksomhed som os, siger Jacob Lee Ørnstrand.

 

Tålmodighed vigtigere end fart

Han ser flere muligheder ved at udvide forretingen til et andet europæisk land, heriblandt at få del i nye og større markeder og blive endnu dygtigere som en positiv konsekvens deraf.

– Vi er i konkurrence med globale mastodonter, men adskiller os alligevel fra vores konkurrenter både i Nordens og ude i Europa ved den tætte relation til kunderne. Udvidelsen er også en måde at blive klogere på, hvordan vi skal navigere i digitaliseringen, hvor vores primære produkt ikke længere er trailere, men snarere vores service af kunderne, og det kommer den tætte relation os til gode. På sigt kan vi blive den platform, hvor kunderne lejer det produkt, der løser deres udfordring inden for transport og logistik, påpeger Jacob Lee Ørnstrand.

Men der er også udfordringer ved det hele, medgiver han.

– De muligheder, vi ser i Norden og Holland, kan vi kun indfri, hvis vi er ordentligt forberedt. For os har det handlet om at kommunikere vores værdier, målsætniger og fremskridt både internt og eksternt, så medarbejdere og kunder er med hele vejen. Det er svært, for man bliver hurtigt udfordret af, at man gerne vil ud over stepperne, når man træder ind på et nyt marked. Men faktisk er det vigtigere at være tålmodig og implementere sine nye tiltag i et ansvarligt tempo, konstaterer direktøren.

Han tilføjer, at det derfor også er alfa omega, at man sammensætter et stærkt og forskelligartet lederteam med kompetencer fra og uden for branchen, fordi de vil komplementere og supplerer hinanden.

– Man skal turde uddelegerer ansvaret til sine ledere og vise dem fuld tillid til deres beslutinger. Dem tættest på markedet og kunderne har ofte den bedste indsigt i, hvordan forretningen og nye tiltag skal tilpasses markedet, så det giver mening. Det har vi også oplevet i Holland, hvor vi har fået den helt rette person med på teamet, som har kendskab til og netværk i markedet, forklarer Jacob Lee Ørnstrand.

 

Ingen dato for generationsskifte

At være en familevirksomhed betyder ifølge direktøren, at PNO altid er gået hånd i hånd med de lange tillidsfulde relationer til kunderne.

– Vi får en anden ansvarlighed ind i relationen, som jeg tror kan være sværere at opnå som almindelig virksomhed, hvor kulturen og værdierne så at sige skal opfindes på en anden måde. Det er selvfølgelig sat på spidsen, men vi bruger vores familieværdier aktivt som garanti for at have orden i tingene og levere høj kvalitet uanset situationen, siger han.

Hvad er så udfordingerne ved at udvikle en familevirksomhed?

– Den største udfordring ved at udvikle en familievirksomhed er afgjort balancen mellem den eksisterende kultur og så samtidigt anvise en nye eller i hvert fad korrigeret retning for forretningen, der har nutidens udvikling for øje. Det har vi oplevet meget konkret med digitaliseringen, hvor der er massivt potentiale, men hvor “sådan har vi altid gjort”-kulturen samtidigt har været fremtrædende. Der er det igen helt afgørende med åben og ærlig kommunikation, hvor alle bliver hørt og er med på, hvorfor PNO skal være mere digitale, lyder det fra Jacob Lee Ørnstrand.

Om selve generationsskiftet fortæller han, at det tog ca. tre år og var en god læringsproces.

– Min far og jeg havde hver vores måde at gøre tingene på, men med tiden blev vi bedre og bedre til at samarbejde, siger han og fortsætter:

– I sidste ende er et generationsskifte et spørgsmål om, hvorvidt ens medarbejdere og kunder er tilfreds med de forandringer, der skal til at ske. Derfor er mit bedste råd til andre, at man ikke skal fastsætte en endelig dato for generationsskiftet, men i stedet opstille delmål, som skal nås, for at være sikker på, at alle parter er med i transformationen. Og de delmål skal understøttes af ærlig kommunikation og uddelegering af anvar.

 

Related news

PNO Germany: New Sales Director

We started 2021 by launching our offerings to the German market. 1st April we are joined by Wemal Kumar as Sales Director for PNO Germany.    Wemal Kumar will join Team PNO 1st April and lead our expansion into the German market.…
,

Being a Green Ambassador

Each PNO office has an appointed Green Ambassador. The ambassadors are responsible for driving local green initiatives and coordinate the ongoing projects, ex. Local Community Days. In Sweden they have Fleet Controller Michelle Bergsten who…
, ,

Why telematics on trucks and trailers?

Telematics enables data sharing thanks to long-distance transmission. Over the years, telematics has become more and more important to the transportation and logistics industry by making fleets interconnected in ways that were impossible before.…

Converting kilometers into trees

PNO team members are contributing to a greener planet by running and walking in the first quarter of 2021. During the three month long initiative “PNO - more than kilometers”, PNO converts the distances walked or run into trees donated through…
,

PNO entering into the German market

PNO strengthens its position by entering the German market. The decision to expand the business to the German market is a strategic decision that has been underway for some time now. The German market is an obvious choice for PNO due to its…
, ,

PNO’s Impact Overview 2021

Read our Impact Overview 2021 to learn what action have been taken to improve our impact during the last year.   “Leading the transition to sustainable freight - it is our purpose and this is the reason why we exist. We meet the…