Kestävä kehitys

Me PNO:lla olemme sitoutuneet tarjoamaan huippuosaamista kaikessa vuorovaikutuksessa tiimimme, asiakkaidemme, sidosryhmiemme sekä koko yhteiskunnan kanssa. Saavutamme tämän pitämällä aina toimintamme tarkoituksen mielessämme siten varmistaen, että tuotamme huippuosaamista, joka on kestävää pitkällä aikavälillä. Kestävä kehitys on tärkeä osa liiketoimintamalliamme, ja se on eräs avaintekijä kasvun luomisessa PNO:lla.

Jotta voimme jatkaa kasvuamme, meille on luonnollisesti tärkeää toteuttaa kestävää kehitystä proaktiivisesti.
Voimme saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme vain tarkoituksellisella toimintamme kehittämisellä.

Osa kestävään liiketoimintaan tähtäävistä toimista ei ole helppoja, mutta olemme sitoutuneita vaikuttamaan alaamme ja luomaan uusia ratkaisuja, jotka edistävät kasvua ja kestävämpää tulevaisuutta. Ymmärrämme, että se on tehtävä, jota emme voi hallita yksin. Meidän on tehtävä yhteistyötä vakiintuneiden ja uusien toimijoiden kanssa löytääksemme sellaisia toimintatapoja, jotka tuovat alallemme uusia, kestäviä ratkaisuja. Positiivisia muutoksia syntyy jaetun vastuun kautta.

Uskomme vahvasti, että PNO voi olla muutoksen edelläkävijä logistiikan alalla. Siksi olemme muodostaneet konkreettisia tavoitteita ja projekteja B Corp -viitekehyksessä, keskittyen toimenpiteisiin neljässä peruspilarissa:

1. Hyvä hallinto

2. Toiminta työntekijöiden hyväksi

3. Toiminta paikallisen yhteisön hyväksi

4. Toiminta ympäristön hyväksi

 

Tämä viitekehys sisältyy päivittäiseen työhösi. Se myös auttaa meitä jatkuvasti etenemään kestävän kehityksen matkallamme, samalla kun parannamme vaikutustamme kestävään kehitykseen.

Screenshot 2018-11-09 at 09.42.11

Kestävän kehityksen työmme on minulle tärkeä asia. Se on oikea asia työssämme, ja tärkeä osa liiketoimintamalliamme. Vuoden mittaan olemme konkretisoineet kestävän kehityksen tavoitteemme, sekä sosiaalisten että ympäristönäkökulmien suhteen. Kestävä kehitys on PNO:n ytimessä, ja erittäin tärkeänä tekijänä se edistää tiimimme jäsenten motivaatiota ja ylpeyttä PNO:lla.

Solvej Lee Ørnstrand, Head of Marketing & Culture at PNO