Vi er et sertifisert B Corporation

B Corporation-sertifisering gis bare til selskaper som oppfyller de høyeste standarder for verifiserte sosiale og miljømessige resultater, offentlig åpenhet, og juridisk ansvarlighet å balansere profitt og formål.

Vi er regionens eneste B Corp med utleie av semi-trailere, og en av bare 3023 B Corps over hele verden.

Å være et B Corp er et klart skritt mot å oppfylle vårt formål – å lede overgangen til bærekraftig gods via People, Planet og Profit.

les mer om B Corp her.

Mot en bærekraftig fremtid

Ettersom tiden går, vil flere og flere kunder og ansatte ønske å arbeide med selskaper som har en målbar, bærekraftig profil – selskaper som gjør mer enn bare snakke om bærekraft, men selskaper som tar affære.

Vårt formål er å lede overgangen til bærekraftig transport, og vi har stor tro

på at PNO kan være en viktig pådriver for endring i logistikkbransjen.

Vi mener at bærekraftige tiltak ikke er et alternativ, men et ansvar. Vi arbeider for å oppnå en mer bærekraftig fremtid hver dag.

IMPACT OVERVIEW

Hva gjør vi egentlig for å forbedre vårt avtrykk?
Les mer på Impact Overview og få en oversikt over initiativer og resultater.

Frivillig innsats i lokalsamfunnet

Hvert år bruker alle lokale PNO-kontorer totalt to hele arbeidsdager på å jobbe med prosjekter for å forbedre de sosiale og miljømessige forholdene i det lokale samfunnet. Alt fra å fjerne avfall, å bevare naturlige områder eller bistå i logistikk, er PNO forpliktet til å bidra til lokalsamfunnene. Finn ut mer her.

Spore vårt fotavtrykk

Vi overvåker energiforbruket og skriver ut mengdene til våre lokale kontorer og beregner CO2-utslippene av våre transportaktiviteter. Det handler om å redusere vår miljøpåvirkning.

Karbonutligning

For å minimere vår miljøpåvirkning har vi inngått samarbeid med Weforest og utlignet alle forretningsreiser gjennom skogrestaureringsprosjekter. Du kan spore mengden av trær som er plantet av PNO her.