Vi er et sertifisert B Corporation

B Corporation-sertifisering gis bare til selskaper som oppfyller de høyeste standarder for verifiserte sosiale og miljømessige resultater, offentlig åpenhet, og juridisk ansvarlighet å balansere profitt og formål.

Vi er regionens eneste B Corp med utleie av semi-trailere, og en av bare 3023 B Corps over hele verden.

Å være et B Corp er et klart skritt mot å oppfylle vårt formål – å lede overgangen til bærekraftig gods via People, Planet og Profit.

les mer om B Corp her.

Mot en bærekraftig fremtid

Vårt formål er å lede overgangen til bærekraftig last, og vi har stor tro på at PNO kan være en hovedpådriver for endring i vår bransje. Vi fokuserer på å skape påvirkning gjennom Personer, Planet og Profitt for å drive frem endringen som trengs for en bærekraftig fremtid. 

Vi er alltid ivrige etter å lære og snakke med andre om stegene som er tatt på den bærekraftige reisen. Ta gjerne kontakt med Solvej for en samtale. 

IMPACT OVERVIEW

Hva gjør vi egentlig for å forbedre vårt avtrykk?
Les mer på Impact Overview og få en oversikt over initiativer og resultater.

Frivillig innsats i lokalsamfunnet

Hvert år bruker alle lokale PNO-kontorer totalt to hele arbeidsdager på å jobbe med prosjekter for å forbedre de sosiale og miljømessige forholdene i det lokale samfunnet. Alt fra å fjerne avfall, å bevare naturlige områder eller bistå i logistikk, er PNO forpliktet til å bidra til lokalsamfunnene. Finn ut mer her.

Spore vårt fotavtrykk

Vi overvåker energiforbruket og skriver ut mengdene til våre lokale kontorer og beregner CO2-utslippene av våre transportaktiviteter. Det handler om å redusere vår miljøpåvirkning.

SKOGRESTAURERINGSPROSJEKT

Trærne er lungene til planeten vår, og vi må plante, beskytte og restaurere dem.

Ved å dyrke trær i skog og landskapsrestaureringsprosjekter kan vi påvirke klima, mennesker og natur. Vi gjør dette via vårt WeForest-partnerskap, da det har et langsiktig perspektiv på vårt engasjement.

Du kan spore antall trær støttet av PNO og lese mer om vårt landskapsrestaureringsprosjekt her.

CO2-NØYTRALISERING

For å minimere miljøpåvirkningen reduserer vi utslippene våre og nøytraliserer det vi ikke kan redusere. Nøytralisering gir oss en måte å styrke våre klimaforpliktelser på samtidig som vi øker innsatsen for å redusere utslippene.

Vi jobber med Normative og Patch, som har hjulpet oss med vår klimainvesteringsportefølje. Du kan lese mer om vårt klimainvesteringsprosjekt her.