Vi er et sertifisert B Corporation

Som B Corp er vi en del av et globalt fellesskap av virksomheter som oppfyller høye standarder for sosial og miljømessig påvirkning. I vår bransje regnes vi blant bedrifter som leder en global bevegelse for en inkluderende, rettferdig og regenerativ økonomi.

Å være et B Corp er et klart skritt mot å oppfylle vårt formål – å lede overgangen til bærekraftig gods via People, Planet og Profit.

Vi har vært et sertifisert B Corporation siden 2019.

les mer om B Corp her.

Mot en bærekraftig fremtid

Vårt formål er å lede overgangen til bærekraftig last, og vi har stor tro på at PNO kan være en hovedpådriver for endring i vår bransje. Vi fokuserer på å skape påvirkning gjennom Personer, Planet og Profitt for å drive frem endringen som trengs for en bærekraftig fremtid. 

Vi er alltid ivrige etter å lære og snakke med andre om stegene som er tatt på den bærekraftige reisen. Ta gjerne kontakt med Solvej for en samtale. 

NET ZERO 2030

PNO har forpliktet seg til Net Zero innen 2030. Det er en forpliktelse til å bli utslippsfri innen 2030 – ikke bare gjennom vår egen virksomhet, men i hele verdikjeden. Det er i tråd med vårt formål om å «lede overgangen til bærekraftig frakt» sammen med våre B Corp-ambisjoner om å øke vår Planet-ambisjon ytterligere og raskere. Les mer om Net Zero her.

KJØNN OG MANGFOLD

Kjønn og mangfold er mer enn bare et moralsk ansvar. Det er en del av det å være et ansvarlig selskap. Vårt fokus på kjønn og mangfold er basert på vår sterke tro på at en mangfoldig arbeidsstyrke og en inkluderende arbeidsplasslinse er grunnleggende for en god arbeidsplass. Det er viktig å merke seg at det ikke bare handler om kjønn, men om etnisitet, opprinnelsesland, alder, personlig stil, seksuell legning, fysisk evne, religion og livserfaringer.

UN GLOBAL COMPACT

Vi har forpliktet oss til UN Global Compacts ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. UN Global Compact har som mål å mobilisere en global bevegelse av bærekraftige selskaper og interessenter for å oppnå en bedre verden. Les mer om dette her.

IMPACT OVERVIEW

Hva gjør vi egentlig for å forbedre vårt avtrykk?
Les mer på Impact Overview og få en oversikt over initiativer og resultater.

Frivillig innsats i lokalsamfunnet

Hvert år bruker alle lokale PNO-kontorer totalt to hele arbeidsdager på å jobbe med prosjekter for å forbedre de sosiale og miljømessige forholdene i det lokale samfunnet. Alt fra å fjerne avfall, å bevare naturlige områder eller bistå i logistikk, er PNO forpliktet til å bidra til lokalsamfunnene. Finn ut mer her.

Spore vårt fotavtrykk

Vi overvåker energiforbruket og skriver ut mengdene til våre lokale kontorer og beregner CO2-utslippene av våre transportaktiviteter. Det handler om å redusere vår miljøpåvirkning.

SKOGRESTAURERINGSPROSJEKT

Trærne er lungene til planeten vår, og vi må plante, beskytte og restaurere dem.

Ved å dyrke trær i skog og landskapsrestaureringsprosjekter kan vi påvirke klima, mennesker og natur. Vi gjør dette via vårt WeForest-partnerskap, da det har et langsiktig perspektiv på vårt engasjement.

Du kan spore antall trær støttet av PNO og lese mer om vårt landskapsrestaureringsprosjekt her.

CO2-NØYTRALISERING

For å minimere miljøpåvirkningen reduserer vi utslippene våre og nøytraliserer det vi ikke kan redusere. Nøytralisering gir oss en måte å styrke våre klimaforpliktelser på samtidig som vi øker innsatsen for å redusere utslippene.

Vi jobber med Normative og Patch, som har hjulpet oss med vår klimainvesteringsportefølje. Du kan lese mer om vårt klimainvesteringsprosjekt her.