Krav til vinterdekk

Du som sjåfør er ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep. Husk at riktig merking og minimum mønsterdybde ikke er en garanti for godt nok veigrep..

Når må du bruke vinterdekk?

For bil og tilhenger til bil som hver har tillatt totalvekt over 3 500 kg, er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars. Dette gjelder ikke bobil med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg.

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg (både bil og tilhenger til bil) er det fra 16. oktober i Nordland, Troms og Finnmark, og fra 1. november i resten av landet, krav om dekk med minst 5 mm mønsterdybde.

Kravet gjelder fram til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark og til og med første søndag etter 2. påskedag i resten av landet.

I samme periode er det krav om minst 3 mm mønsterdybde for bobil med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 7 500 kg.

Utenom denne perioden er kravet minst 1,6 mm mønsterdybde.

Krav til vinterdekk

Vinterdekk kan være med eller uten pigg. Dekkene skal være merket med «M+S», «MS», «M&S», «M-S», «Mud and Snow» og/eller «3PMSF» eller «3 Peak Mountain Snowflake» (Alpe-symbolet).

Hvis det ikke produseres vinterdekk til kjøretøyet ditt i en bestemt dimensjon, kan du søke om dispensasjon fra kravet til vinterdekk.

Vær oppmerksom på at fra og med vintersesongen 2020/2021 er det obligatorisk å benytte vinterdekk av typen «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler på bil og buss med tillatt totalvekt over 3 500 kg.

Piggdekk

Piggdekk er kun tillatt i perioden hvor det er påbudt å benytte dekk med minst 5 mm mønsterdybde, om ikke føreforholdene gjør det nødvendig.

Utstyres bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg med piggdekk, må det ha piggdekk på hjul som sitter på samme aksel. I tvillingmontering er det tilstrekkelig med piggdekk på ett av hjulene.

Utstyres tilhenger konstruert for fart over 50 km/t som har driftsbrems med piggdekk, skal det være piggdekk på alle hjul. Dette gjelder uavhengig av tilhengerens tillatte totalvekt.

Bruk utenfor påbudsperioden

Dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig veigrep, må bilen ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende – også utenfor tidsperiodene nevnt ovenfor. Dersom du kan forvente snø- eller isdekke, skal kjetting medbringes uavhengig av tid på året.

 

SOURCE: www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/dekk-og-kjetting

Related news

Country Director in Norway
, , , , , ,

One month as a Country Director in Norway

How to turn a Seafood trade fair in Barcelona into a business opportunity At the beginning of May, our new Country Director in Norway, Kim Laméus, visited the PNO Group office in Copenhagen, and we had a chat about his first month as Country…

PNO Germany: New Sales Director

We started 2021 by launching our offerings to the German market. 1st April we are joined by Wemal Kumar as Sales Director for PNO Germany.    Wemal Kumar will join Team PNO 1st April and lead our expansion into the German market.…
,

Being a Green Ambassador

Each PNO office has an appointed Green Ambassador. The ambassadors are responsible for driving local green initiatives and coordinate the ongoing projects, ex. Local Community Days. In Sweden they have Fleet Controller Michelle Bergsten who…
, ,

Why telematics on trucks and trailers?

Telematics enables data sharing thanks to long-distance transmission. Over the years, telematics has become more and more important to the transportation and logistics industry by making fleets interconnected in ways that were impossible before.…

Converting kilometers into trees

PNO team members are contributing to a greener planet by running and walking in the first quarter of 2021. During the three month long initiative “PNO - more than kilometers”, PNO converts the distances walked or run into trees donated through…
,

PNO entering into the German market

PNO strengthens its position by entering the German market. The decision to expand the business to the German market is a strategic decision that has been underway for some time now. The German market is an obvious choice for PNO due to its…