Kjerre

Kjerre er et alternativ til Dolly eller andre kombinasjoner.

  • Skap med sideåpning for transport av sensitivt gods
  • Frys med sideåpning for transport av temperatur sensitivt gods