Jesteśmy Certyfikowaną Firmą B Corp

Certyfikat B Corporation przyznawany jest wyłącznie tym firmom, które spełniają najwyższe standardy w zakresie zweryfikowanych działań na rzecz społeczeństwa i środowiska, przejrzystości działań oraz prawnej odpowiedzialności za zapewnienie równowagi między zyskiem a celem.

W naszym regionie jesteśmy jedyną firmą wypożyczającą naczepy, która posiada certyfikat B Corp. Jesteśmy również jedyną taką firmą w naszej branży.

Bycie firmą B Corp to wyraźny krok ku realizacji naszego celu, jakim jest bycie liderem zmian prowadzących do bardziej zrównoważonego transportu towarów za pomocą trzech filarów – People (Ludzie), Planet (Planeta) i Profit (Zyski).

Więcej informacji na temat ruchu B Corp można znaleźć tutaj.

W Kierunku Zrównoważonej Przyszłości

Naszym celem jest doprowadzenie do przejścia na zrównoważony system transportu i jesteśmy głęboko przekonani, że PNO może być głównym motorem napędzającym zmiany w naszej branży. Koncentrujemy się na tworzeniu wpływu poprzez 3 P: People, Planet i Profit, czyli ludzi, planetę i zyski, aby wprowadzić zmiany potrzebne dla zrównoważonej przyszłości.

Chętnie uczymy się i rozmawiamy z innymi o krokach podejmowanych na drodze do zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy do kontaktu z Solvej. 

Net Zero 2030

Firma PNO zobowiązała się do osiągnięcia celu Net Zero do 2030 roku. Jest to zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2030 roku, nie tylko w ramach własnych działań, ale także w całym łańcuchu dostaw. Jest to zgodne z naszym dążeniem, aby objąć „wiodącą rolę w zmianie transportu towarów na bardziej ekologiczny, a także z ambicjami B Corp w zakresie jeszcze szybszego i skuteczniejszego spełnienia celów dotyczących ochrony planety. Więcej informacji na temat inicjatywy Net Zero znajduje się tutaj.

KOMPENSACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

Aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko, ograniczamy nasze emisje i kompensujemy to, czego nie możemy zredukować. Kompensacja emisji dwutlenku węgla umożliwia wzmocnienie naszych zobowiązań klimatycznych, jednocześnie zwiększamy nasze wysiłki na rzecz redukcji emisji.

Współpracujemy z Normative i Patch, które pomogły nam z naszym Portfolio Inwestycji Klimatycznych. Więcej na temat projektu inwestycji w technologie klimatyczne przeczytasz tutaj.

Śledzenie naszego śladu węglowego

Monitorujemy zużycie energii i liczbę wydruków w naszych lokalnych biurach, a także obliczamy emisje CO2 związane z naszą działalnością transportową. Zależy nam na ograniczeniu naszego wpływu na środowisko.

PROJEKT ODBUDOWY LASÓW

Drzewa są płucami naszej planety i musimy je sadzić, chronić i odnawiać.

Uprawiając drzewa w lasach i realizując projekty przywracania pierwotnego krajobrazu, możemy wpływać na klimat, ludzi i przyrodę. Wykonujemy to poprzez nasze partnerstwo WeForest, ponieważ zapewnia długoterminową perspektywę dla naszego zaangażowania.

Możesz śledzić liczbę drzew, których uprawa jest wspierana przez PNO i przeczytać więcej o naszym projekcie przywracania krajobrazu tutaj.

Wolontariat w lokalnych społecznościach

Co roku każde lokalne biuro PNO poświęca pełne dwa dni robocze na projekty, których celem jest poprawa społecznych i środowiskowych warunków w lokalnych społecznościach. Działania firmy PNO na rzecz lokalnych społeczności obejmują szereg obszarów, od usuwania śmieci poprzez konserwację obszarów naturalnych po pomoc w kwestiach logistycznych. Więcej informacji znajduje się tutaj.