Jesteśmy Certyfikowaną Firmą B Corp

Jako B Corp jesteśmy częścią globalnej społeczności firm, które spełniają wysokie standardy wpływu na społeczeństwo i środowisko. W naszej branży, jesteśmy zaliczani do firm, które przewodzą globalnemu ruchowi na rzecz integracyjnej, sprawiedliwej i regenerującej się gospodarki.

Bycie firmą B Corp to wyraźny krok ku realizacji naszego celu, jakim jest bycie liderem zmian prowadzących do bardziej zrównoważonego transportu towarów za pomocą trzech filarów – People (Ludzie), Planet (Planeta) i Profit (Zyski).

Od 2019 roku jesteśmy certyfikowaną B Corporation.

Więcej informacji na temat ruchu B Corp można znaleźć tutaj.

W Kierunku Zrównoważonej Przyszłości

Naszym celem jest doprowadzenie do przejścia na zrównoważony system transportu i jesteśmy głęboko przekonani, że PNO może być głównym motorem napędzającym zmiany w naszej branży. Koncentrujemy się na tworzeniu wpływu poprzez 3 P: People, Planet i Profit, czyli ludzi, planetę i zyski, aby wprowadzić zmiany potrzebne dla zrównoważonej przyszłości.

Chętnie uczymy się i rozmawiamy z innymi o krokach podejmowanych na drodze do zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy do kontaktu z Solvej. 

Net Zero 2030

Firma PNO zobowiązała się do osiągnięcia celu Net Zero do 2030 roku. Jest to zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2030 roku, nie tylko w ramach własnych działań, ale także w całym łańcuchu dostaw. Jest to zgodne z naszym dążeniem, aby objąć „wiodącą rolę w zmianie transportu towarów na bardziej ekologiczny, a także z ambicjami B Corp w zakresie jeszcze szybszego i skuteczniejszego spełnienia celów dotyczących ochrony planety. Więcej informacji na temat inicjatywy Net Zero znajduje się tutaj.

GLOBALNY PAKT ONZ

Zobowiązaliśmy się do przestrzegania dziesięciu zasad ONZ Global Compact obejmujących prawa człowieka, pracę, środowisko i przeciwdziałanie korupcji. Inicjatywa ONZ Global Compact ma na celu zmobilizowanie globalnego ruchu firm i interesariuszy działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, aby uczynić świat lepszym. Czytaj więcej tutaj.

PŁEĆ I RÓŻNORODNOŚĆ

Płeć i różnorodność to coś więcej niż tylko moralna odpowiedzialność. To część bycia odpowiedzialną firmą. Skupiamy się na kwestii płci i różnorodności, ponieważ jesteśmy przekonani, że zróżnicowana siła robocza i integracyjne podejście do pracy są podstawą doskonałego miejsca pracy. Należy zauważyć, że nie chodzi tylko o płeć, ale o pochodzenie etniczne, kraj pochodzenia, wiek, styl bycia, orientację seksualną, sprawność fizyczną, religię i doświadczenia życiowe.

KOMPENSACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

Aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko, ograniczamy nasze emisje i kompensujemy to, czego nie możemy zredukować. Kompensacja emisji dwutlenku węgla umożliwia wzmocnienie naszych zobowiązań klimatycznych, jednocześnie zwiększamy nasze wysiłki na rzecz redukcji emisji.

Współpracujemy z Normative i Patch, które pomogły nam z naszym Portfolio Inwestycji Klimatycznych. Więcej na temat projektu inwestycji w technologie klimatyczne przeczytasz tutaj.

Śledzenie naszego śladu węglowego

Monitorujemy zużycie energii i liczbę wydruków w naszych lokalnych biurach, a także obliczamy emisje CO2 związane z naszą działalnością transportową. Zależy nam na ograniczeniu naszego wpływu na środowisko.

PROJEKT ODBUDOWY LASÓW

Drzewa są płucami naszej planety i musimy je sadzić, chronić i odnawiać.

Uprawiając drzewa w lasach i realizując projekty przywracania pierwotnego krajobrazu, możemy wpływać na klimat, ludzi i przyrodę. Wykonujemy to poprzez nasze partnerstwo WeForest, ponieważ zapewnia długoterminową perspektywę dla naszego zaangażowania.

Możesz śledzić liczbę drzew, których uprawa jest wspierana przez PNO i przeczytać więcej o naszym projekcie przywracania krajobrazu tutaj.

Wolontariat w lokalnych społecznościach

Co roku każde lokalne biuro PNO poświęca pełne dwa dni robocze na projekty, których celem jest poprawa społecznych i środowiskowych warunków w lokalnych społecznościach. Działania firmy PNO na rzecz lokalnych społeczności obejmują szereg obszarów, od usuwania śmieci poprzez konserwację obszarów naturalnych po pomoc w kwestiach logistycznych. Więcej informacji znajduje się tutaj.