Besök PNO Sverige på Elmia Lastbil 2018

Elmia Lastbil är en mässa för hela lastbilsindustrin och som vanligt kommer PNO att vara närvarande.

Kom förbi vår monter och lär dig varför ditt företag borde hyra sitt material istället för att köpa. Vi kommer att visa och förklara de ekonomiska och administrativa fördelarna med en hyrd flotta jämfört med en ägd.

Vi har en av de största och mest varierande hyresportföljerna inom Norden. Allt från kontraktstiden till tekniska specifikationer kan anpassas till din verksamhets behov.
Kom förbi vår monter och se vad vi kan erbjuda dig och hur vi kan hjälpa dig att fokusera på din kärnverksamhet.

 

När: 22-25 augusti

Var: Monter U:602:23, Elmia Jönköping

Läs mer om Elmia Lastbil här

Related news

PNO Germany: New Sales Director

We started 2021 by launching our offerings to the German market. 1st April we are joined by Wemal Kumar as Sales Director for PNO Germany.    Wemal Kumar will join Team PNO 1st April and lead our expansion into the German market.…
,

Att vara Green Ambassador

Varje kontor på PNO har utsett en Green Ambassador. Ambassadörerna ansvarar för att driva lokala miljöinitiativ och samordna pågående projekt, tex. lokala volontärdagar. I Sverige har Michelle Bergsten varit i rollen i 2 år. Lär dig…
,

PNO outsourcar verkstaden i Helsingborg

PNO har beslutat att outsourca verkstadsanläggningen i Helsingborg. Vi flyttar våra verkstadstjänster till en erfaren extern partner, IPS, som vi redan har ett nära samarbete med i Oslo, Norge, och Malmö, Sverige. IPS är en stabil partner,…
, ,

Why telematics on trucks and trailers?

Telematics enables data sharing thanks to long-distance transmission. Over the years, telematics has become more and more important to the transportation and logistics industry by making fleets interconnected in ways that were impossible before.…

Converting kilometers into trees

PNO team members are contributing to a greener planet by running and walking in the first quarter of 2021. During the three month long initiative “PNO - more than kilometers”, PNO converts the distances walked or run into trees donated through…
,

PNO entering into the German market

PNO strengthens its position by entering the German market. The decision to expand the business to the German market is a strategic decision that has been underway for some time now. The German market is an obvious choice for PNO due to its…