Vi är ett B Corporation certifierat företag

Som ett B Corp-företag är vi en del av en global community av företag vilka uppfyller höga krav på social- och miljöpåverkan. I vår bransch räknas vi som ett av de företag som leder en global rörelse för en inkluderande, rättvis och regenerativ ekonomi.

Att vara ett B Corporation-företag är ett tydligt steg mot att uppfylla vårt syfte – att leda övergången till hållbar frakt via People, Planet och Profit.

Vi har varit en certifierad B Corporation sedan år 2019.

Läs mer om B Corp här.

Mot en hållbar framtid

Vårt mål är att leda övergången till hållbar frakt, och vi tror starkt på att PNO kan ha en nyckelroll i förändringen inom vår industri. Vi fokuserar på att påverka genom Människor, Planet och Vinst för att främja förändringen som behövs för en hållbar framtid.

Vi är alltid intresserade av att lära oss mer och prata med andra om stegen vi tagit på vår hållbarhetsresa. Du är välkommen att kontakta Solvej för ett samtal.

Net Zero 2030

PNO har förbundit sig till Net Zero år 2030. Det är ett åtagande att vara helt fria från utsläpp år 2030 – inte enbart genom våra egna verksamheter utan i hela värdekedjan. Det överensstämmer med vårt syfte att “vara ledande för övergången till hållbar frakt” liksom våra ambitioner att som B Corp-företag ta våra ambitioner för planeten både längre och snabbare. Läs mer om Net Zero här.

Kön och mångfald

Kön och mångfald är långt mer än ett moraliskt ansvar. Det är en del av att vara ett ansvarsfullt företag. Vårt fokus på kön och mångfald är baserat på vår övertygelse om att det är grundläggande för en bra arbetsplats att ha en personalstyrka som speglar mångfald och som är inkluderande. Det är viktigt att veta att det inte enbart handlar om kön utan även om etnicitet, ursprungsland, ålder, personlig stil, sexuell läggning, fysisk förmåga, religion och livserfarenhet.

UN GLOBAL COMPACT

Vi har åtagit oss att följa UN Global Compacts tio principer avseende mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption. UN Global Compact har som mål att mobilisera en global rörelse med hållbara företag och intressenter för att skapa en bättre värld. Läs mer här.

Följa vårt fotavtryck

Vi övervakar energiförbrukningen och mängden utskrifter på våra lokalkontor och beräknar utsläppen av CO2 från våra transportaktiviteter. Det gäller minskningen av vår inverkan på miljön och förbättringen av vår hållbarhet

Frivilligt arbete i lokalsamhället

Varje år lägger alla lokala PNO-kontor totalt två hela arbetsdagar på projekt för att förbättra de sociala och miljömässiga förhållandena i lokalsamhället. När det gäller allt från att samla ihop avfall till att skydda naturområden eller hjälpa till med logistik, är PNO engagerat i att bidra till lokalsamhällena. Läs mer här.

Impact Overview

Vad gör vi egentligen för att förbättra vårt avtryck?
Läs vår Impact Overview och få en översikt över initiativ och resultat.

Klimatkompensation

Vi reducerar våra utsläpp och kompenserar det vi inte kan reducera för att minimera vår miljöpåverkan. Genom kompensering kan vi stärka våra klimatåtaganden medan vi fortsätter att satsa mer på att minska utsläppen.

Vi arbetar med Normative och Patch som har hjälpt oss med vår portfölj för klimatinvesteringar. Du kan läsa mer om vårt projekt för klimatinvestering här.

Projekt for att återställa skog

Träden är vår planets lungor, och vi måste plantera, skydda och återställa dem.

Vi kan påverka klimatet, människorna och naturen genom att plantera träd via våra projekt där vi återställer skog och landskap. Vi gör detta genom vårt partnerskap med WeForest eftersom det ger ett långtidsperspektiv på vårt åtagande.

Du kan spåra antalet träd som planterats av PNO och läsa mer om vårt projekt för att återställa landskap här.