Vi är ett B Corporation certifierat företag

B Corporation-certifierade blir endast företag som motsvarar högsta standard när det gäller verifierat socialt och miljöinriktat beteende, transparens gentemot allmänheten och juridisk ansvarighet som balanserar vinst och syfte. Vi är regionens enda B Corporation-certifierade företag inom uthyrning av semitrailers.

Att vara ett B Corporation-företag är ett tydligt steg mot att uppfylla vårt syfte – att leda övergången till hållbar frakt via People, Planet och Profit.

Läs mer om B Corp här.

Mot en hållbar framtid

Efterhand kommer allt fler kunder och anställda vilja arbeta med företag som har en mätbar hållbarhetsprofil – företag som gör mer än bara pratar om hållbarhet och i stället agerar.

Vårt syfte är att leda övergången till hållbar frakt och vi tror mycket på

att PNO kan vara starkt drivande för förändringar inom logistikbranschen.

Vi tror att ett hållbart agerande inte är ett tillval utan ett ansvar och vi arbetar varje dag för att uppnå en mer hållbar framtid.

Impact Overview

Vad gör vi egentligen för att förbättra vårt avtryck?
Läs vår Impact Overview och få en översikt över initiativ och resultat.

Frivilligt arbete i lokalsamhället

Varje år lägger alla lokala PNO-kontor totalt två hela arbetsdagar på projekt för att förbättra de sociala och miljömässiga förhållandena i lokalsamhället. När det gäller allt från att samla ihop avfall till att skydda naturområden eller hjälpa till med logistik, är PNO engagerat i att bidra till lokalsamhällena. Läs mer här.

Följa vårt fotavtryck

Vi övervakar energiförbrukningen och mängden utskrifter på våra lokalkontor och beräknar utsläppen av CO2 från våra transportaktiviteter. Det gäller minskningen av vår inverkan på miljön och förbättringen av vår hållbarhet

Klimatkompensation

För att minska vår inverkan på miljön har vi gått samman med WeForest carbon och klimatkompenserar alla affärsresor genom bidrag till projekt för skogsrestaurering. Du kan följa mängden träd som planteras av PNO här.