Vi är ett B Corporation certifierat företag

B Corporation-certifierade blir endast företag som motsvarar högsta standard när det gäller verifierat socialt och miljöinriktat beteende, transparens gentemot allmänheten och juridisk ansvarighet som balanserar vinst och syfte. Vi är regionens enda B Corporation-certifierade företag inom uthyrning av semitrailers.

Att vara ett B Corporation-företag är ett tydligt steg mot att uppfylla vårt syfte – att leda övergången till hållbar frakt via People, Planet och Profit.

Läs mer om B Corp här.

Mot en hållbar framtid

Vårt mål är att leda övergången till hållbar frakt, och vi tror starkt på att PNO kan ha en nyckelroll i förändringen inom vår industri. Vi fokuserar på att påverka genom Människor, Planet och Vinst för att främja förändringen som behövs för en hållbar framtid.

Vi är alltid intresserade av att lära oss mer och prata med andra om stegen vi tagit på vår hållbarhetsresa. Du är välkommen att kontakta Solvej för ett samtal.

Impact Overview

Vad gör vi egentligen för att förbättra vårt avtryck?
Läs vår Impact Overview och få en översikt över initiativ och resultat.

Frivilligt arbete i lokalsamhället

Varje år lägger alla lokala PNO-kontor totalt två hela arbetsdagar på projekt för att förbättra de sociala och miljömässiga förhållandena i lokalsamhället. När det gäller allt från att samla ihop avfall till att skydda naturområden eller hjälpa till med logistik, är PNO engagerat i att bidra till lokalsamhällena. Läs mer här.

Följa vårt fotavtryck

Vi övervakar energiförbrukningen och mängden utskrifter på våra lokalkontor och beräknar utsläppen av CO2 från våra transportaktiviteter. Det gäller minskningen av vår inverkan på miljön och förbättringen av vår hållbarhet

Klimatkompensation

Vi reducerar våra utsläpp och kompenserar det vi inte kan reducera för att minimera vår miljöpåverkan. Genom kompensering kan vi stärka våra klimatåtaganden medan vi fortsätter att satsa mer på att minska utsläppen.

Vi arbetar med Normative och Patch som har hjälpt oss med vår portfölj för klimatinvesteringar. Du kan läsa mer om vårt projekt för klimatinvestering här.

Projekt for att återställa skog

Träden är vår planets lungor, och vi måste plantera, skydda och återställa dem.

Vi kan påverka klimatet, människorna och naturen genom att plantera träd via våra projekt där vi återställer skog och landskap. Vi gör detta genom vårt partnerskap med WeForest eftersom det ger ett långtidsperspektiv på vårt åtagande.

Du kan spåra antalet träd som planterats av PNO och läsa mer om vårt projekt för att återställa landskap här.