SLÄPVAGN

Släpvagn med dragstång är ett alternativ till dolly och trailerkombinationer.

    • Skåp öppningsbar sida med inrikes höjd för transport av känsligt gods
    • Kylsläp öppningsbar sida med inrikes höjd för transport av känsligt gods