Moving floor

Moving floor-trailers är det vanligaste valet för transport av avfall, skrot, jordbruksprodukter, trä, glas och torv.

  • Standardspecifikation för transport av lastpallar och bulklast
  • Öppningsbar sida för lastning av bulklast och skrymmande gods
  • Hydraulisk öppningsbar sida för lastning av extra långt eller skrymmande gods