Hållbarhet

Hos PNO har vi förbundit oss att leverera förstklassiga prestationer i all vår kommunikation mot vårt team, kunder, intressenter och samhället i stort. Vi uppnår detta genom att alltid ha vårt syfte i åtanke och säkra leverans av förstklassiga presentationer med långsiktig hållbarhet. Hållbarhet är en viktig del av vår affärsmodell och är en av de främsta drivkrafterna för tillväxt inom PNO.

För att vi ska kunna fortsätta vår tillväxt är det naturligt för oss att proaktivt bemöta hållbarhet. Vi kan endast uppnå våra ambitiösa mål genom att medvetet förbättra vår prestation.

Vissa åtgärder mot en hållbar verksamhet är inte enkla att genomföra men vi är fast beslutna att påverka vår industri och skapa nya lösningar som driver tillväxt och en mer hållbar framtid. Vi erkänner att detta är en uppgift vi inte kan klara på egen hand. Vi måste samarbeta med väletablerade och nya aktörer för att hitta nya arbetssätt som etablerar nya hållbara lösningar för vår industri. Positiva förändringar kommer genom delat ansvar.

Vi tror starkt på att PNO kan vara en drivande kraft för förändringar inom logistik. Därför har vi satt konkreta mål och projekt inom B Corp-ramverket genom att fokusera våra insatser på 4 pelare:

1. Bra ledning

2. Bra för medarbetare

3. Bra för lokalsamhället

4. Bra för miljön

 

Detta ramverk är inbyggt i vårt dagliga arbete. Det hjälper oss också att ständigt gå vidare på vår hållbarhetsresa, samtidigt som vi förbättrar vår effekt för hållbarhet.

Screenshot 2018-11-09 at 09.42.11

Vårt hållbarhetsarbete är något som jag känner starkt för. Det är rätt sak att göra och en viktig del av vår affärsmodell. Under året har vi kvantifierat våra hållbarhetsmål, både när det gäller sociala och miljömässiga aspekter. Hållbarhet är kärnan inom PNO och det är väldigt viktigt att det stödjer ökad motivation och stolthet bland våra PNO-teammedlemmar.

Solvej Lee Ørnstrand, Head of Marketing & Culture at PNO