Varför PNO?

Vi har Nordens största flotta av standard- och specialtrailers till kort- och långtidsuthyrning. Allt du behöver hittar du hos PNO.

Flexibel uthyrning

Skaffa dig frihet att bestämma storleken på din flotta allt efter kundkontrakt och dra nytta av säsongsberoende korttidsinsatser.

Snabbt svar

Varför vänta? Vår platta affärsstruktur och integrerade approach gör att du kan få snabba svar och snabb hantering av offerter och anbud. Få det du behöver och fortsätt med affärerna.

Ledande innovation

PNO är engagerat i innovation. PNO Ventures är företagets eget innovationsnav och där har vi utvecklat en rad nya initiativ. Där gäller det att skapa större effektivitet och bättre upplevelser för våra kunder.

Personlig service

Eftersom PNO ägs och drivs av en familj, kommer din upplevelse av PNO att bli lite annorlunda. Vi är stolta över våra korta svarstider och vårt personliga bemötande av alla våra kunder.

Hållbarhet

Den framtid vi ser är hållbar. Att vara ett B Corporation-företag är ett tydligt steg mot att uppfylla vårt syfte – att leda övergången till hållbar frakt via People, Planet och Profit.
PNO Impact Overview 2020.

Leder innovation med PNO Ventures

Genom att blanda operationell expertis med en metod för snabba startups använder vi tekniken för att lösa viktiga kundproblem och tillföra maximalt kundvärde.

Fleet Platform

PNO Fleet Platform är utformad för att göra hanteringen av fordonsflottan effektivare och mer ändamålsenlig.

Genom plattformen kan kunderna:

– se information om och kontrakt för PNO-trailrar
– lägga till externa trailrar
– hantera skador och reparationer
– följa trailrarnas aktivitet och kondition

Driver App

Driver App är utformad för att underlätta hämtning och lämning av trailrar. Den strömlinjeformar loggning och rapportering av skador i en lättanvänd app.

Genom appen kan förarna:

– hämta/lämna trailrar med sitt förar-ID
– inspektera trailrarna med checklistor och bilder
– se befintliga skador och rapportera nya

New Cool Frys

En hållbar fördel i branschen.

New Cool har utvecklats i nära samarbete med Per Nelson Ørnstrand (PNO:s grundare), Twan Heetkamp (THT) och leverantörerna Valx and Carrier och representerar ett steg framåt för hållbarheten

Till skillnad från andra kyltrailrar, som är beroende av diesel för drift av kylsystemet, drivs New Cool av en speciell Vaix-axel, som genererar energi vid bromsning.

Ingen dieselförbrukning betyder ingen bullerförorening och inget CO2-utsläpp. När ett ökande antal europeiska städer inför reglering av CO2 i urbana miljöer, banar New Cool väg för hållbara frys transporter.