Køl

Køletrailere er det mest gængse valg til transport af temperatursensitivt gods.

  • Standard specifikationer til transport af generel terminalgods
  • New Cool køletrailer uden dieselforbrug eller CO2 udledning
  • Åbningsbar til last af langt gods
  • Dobbelt compartment og/eller dobbeltdæk til transport af gods, der kræver forskellige temperaturer
  • City specifikationer med lift for nem transport i urbant miljø
  • Højkvalitets aggregater fra Thermo King og Carrier