Vi er certificeret B Corp

Som B Corp virksomhed, er vi en del af et globalt fællesskab af virksomheder der følger høje standarder for social og miljømæssig indvirkning.

I vores branche er vi, som B Corp, regnet blandt virksomheder der fører an i en global bevægelse for en inkluderende, retfærdig og regenerende økonomi.

At være B Corp certificeret er stort skridt imod at opfylde vores formål – at lede overgangen til bæredygtig fragt via People, Planet og Profit.

Vi har været certificeret som B Corporation siden 2019.

Læs mere om B Corp her.

Mod en bæredygtig fremtid

Vores mission er at lede overgangen til bæredygtig fragt, og vi tror fuldt og fast på, at PNO kan være en vigtig drivkraft for forandring i vores branche. Vi fokuserer på at skabe indflydelse gennem People, Planet og Profit for at fremme den nødvendige forandring for en bæredygtig fremtid.

Vi er altid nysgerrige efter at lære og tale med andre om de skridt, vi tager på bæredygtighedsrejsen, så kontakt endelig Solvej, hvis du er interesseret i at dele erfaringer. 

Måling af vores fodaftryk

Vi overvåger vores energiforbrug på vores lokale kontorer samt beregner CO2-udledningerne fra vores transportaktiviteter. Det handler om at reducere vores påvirkning af miljøet og mindske vort miljømæssige fodaftryk.

NET ZERO 2030

PNO har forpligtet sig til Net Zero i 2030. Det er en forpligtigelse til at blive emissionsfri i 2030 – ikke blot igennem vores egen drift, men hele vejen igennem værdikæden. Det er i tråd med vores mission om at “føre an i omstilling til bæredygtig fragt”, sammen med vores B Corp-ambitioner om at hæve vores Planet-ambition endnu mere og hurtigere. Læs mere om Net Zero her.

UN GLOBAL COMPACT

Vi har forpligtet os til UN Global Impacts’ ti principper der dækker over menneskerettigheder, arbejde, miljø, og antikorruption. UN Global Impact sigter efter at mobilisere en global bevægelse af bæredygtige virksomheder og partnere for at sikre en bedre verden. Læs mere her.

KØN & DIVERSITET

Køn og diversitet er mere end blot et moralsk ansvar. Det er en del af at være en ansvarsbevidst virksomhed. Vores fokus på køn og diversitet er baseret på, vores stærke tro på at en diversitetspræget arbejdsstyrke og et inkluderende arbejdspladsfokus, er fundamentalt for en god arbejdsplads. Det er vigtigt at bemærke at dette ikke kun gælder køn, men også etnicitet, oprindelsesland, alder, personlig stil, seksuel orientering, fysisk formåen, religiøs overbevisning, samt livserfaringer.

CO2-kompensation

For at minimere vores miljøpåvirkning reducerer vi vores emissioner og kompenserer for det, vi ikke kan reducere. Kompensering er en måde, hvorpå vi kan styrke vores klimaforpligtelser, mens vi øger vores indsats for at reducere emissionerne.

Vi samarbejder med Normative og Patch, som har hjulpet os med vores klimainvesteringsportefølje. Du kan læse mere om vores klimainvesteringsprojekt her.

Frivilligt arbejde i lokalsamfundet

Alle lokale PNO-kontorer anvender hvert år to hele arbejdsdage på at arbejde med projekter, der skal forbedre de sociale og miljømæssige forhold i det lokale samfund.  PNO deltager i alt fra fjernelse af affald, vedligeholdelse af grønne områder til hjælp med logistiske opgaver.

Læs mere her.

Skovgenopretning

Træer er vores planets lunger, og vi skal plante, beskytte og genoprette dem. Ved at dyrke træer i skove og landskabsrestaureringsprojekter kan vi påvirke klimaet, mennesker og naturen. Det gør vi via vores WeForest-partnerskab, da det har et langsigtet perspektiv på vores engagement.

Du kan følge antallet af træer, der støttes af PNO, og læse mere om vores landskabsrestaureringsprojekt her.

Impact overview

Hvad gør vi egentlig for at forbedre vores aftryk?
Læs vores årlige Impact Overview og få et overblik over initiativer og resultater.