Vi er certificeret B Corp

B Corp certificeringen tildeles kun virksomheder, der lever op til de højeste standarder inden for verificeret social og miljømæssig engagement. Det er juridsk påkrævet at levere offentlig transparens samt balancen profit og formål.

Vi er den eneste certificerede virksomhed i industrien.

At være B Corp certificeret er stort skridt imod at opfylde vores formål – at lede overgangen til bæredygtig fragt via People, Planet og Profit.

Læs mere om B Corp her.

Mod en bæredygtig fremtid

Vores mission er at lede overgangen til bæredygtig fragt, og vi tror fuldt og fast på, at PNO kan være en vigtig drivkraft for forandring i vores branche. Vi fokuserer på at skabe indflydelse gennem People, Planet og Profit for at fremme den nødvendige forandring for en bæredygtig fremtid.

Vi er altid nysgerrige efter at lære og tale med andre om de skridt, vi tager på bæredygtighedsrejsen, så kontakt endelig Solvej, hvis du er interesseret i at dele erfaringer. 

Impact overview

Hvad gør vi egentlig for at forbedre vores aftryk?
Læs vores årlige Impact Overview og få et overblik over initiativer og resultater.

Måling af vores fodaftryk

Vi overvåger vores energiforbrug på vores lokale kontorer samt beregner CO2-udledningerne fra vores transportaktiviteter. Det handler om at reducere vores påvirkning af miljøet og mindske vort miljømæssige fodaftryk.

CO2-kompensation

For at minimere vores miljøpåvirkning reducerer vi vores emissioner og kompenserer for det, vi ikke kan reducere. Kompensering er en måde, hvorpå vi kan styrke vores klimaforpligtelser, mens vi øger vores indsats for at reducere emissionerne.

Vi samarbejder med Normative og Patch, som har hjulpet os med vores klimainvesteringsportefølje. Du kan læse mere om vores klimainvesteringsprojekt her.

Frivilligt arbejde i lokalsamfundet

Alle lokale PNO-kontorer anvender hvert år to hele arbejdsdage på at arbejde med projekter, der skal forbedre de sociale og miljømæssige forhold i det lokale samfund.  PNO deltager i alt fra fjernelse af affald, vedligeholdelse af grønne områder til hjælp med logistiske opgaver.

Læs mere her.

Skovgenopretning

Træer er vores planets lunger, og vi skal plante, beskytte og genoprette dem. Ved at dyrke træer i skove og landskabsrestaureringsprojekter kan vi påvirke klimaet, mennesker og naturen. Det gør vi via vores WeForest-partnerskab, da det har et langsigtet perspektiv på vores engagement.

Du kan følge antallet af træer, der støttes af PNO, og læse mere om vores landskabsrestaureringsprojekt her.