Flatbed

Flatbed eller flatvogner er det vanlig valg ved transport av spesialgods.

  • Standardspesifikasjoner for transport av f.eks. lange lengder
  • Mega-spesifikasjoner for transport av høyt og langt gods