Påvirkning

Leder overgangen til bærekraftig frakt

Leder overgangen til bærekraftig frakt

La oss snakke om elefanten i rommet. Fraktindustrien er ikke akkurat en ren industri. Vi ønsker å endre dette og skape en positiv påvirkning – sammen. Det handler om både mennesker og planeten. Fordi det å lede overgangen til bærekraftig frakt krever en helhetlig tilnærming. Hvordan går vi frem?

 1. Vi tar (klima-) tiltak
 2. Vi setter mennesker først – de er kjernen i å lede overgangen
 3. Vi er ærlige og åpne om hvor vi er
 4. Vi ønsker å bidra mer enn vi tar

B Corp-sertifisert siden 2019

Med B Corp-sertifisering er vi en del av et globalt fellesskap av bedrifter som oppfyller høye standarder for sosial og miljømessig påvirkning. B Corp lar oss evaluere hvordan våre tiltak påvirker mennesker og planeten. Det er hovedmålet vårt.

VÅRE MEDARBEIDERINITIATIVER

MANGFOLD, LIKESTILLING OG INKLUDERING

Vi streber for et mangfoldig team og en inkluderende arbeidsplass for alle. Vi har tatt grep ved å:

 1. Bli med i FNs akseleratorprogram for likestillingsmål
 2. Delta i PNO-omfattende opplæring om allianser på arbeidsplassen, mangfoldsordbok og ubevisst bias av The Other Box
 3. Ha en arbeidsgruppe på 4 ansatte på tvers av landskontorer som er ansvarlige for vår DEI-innsats

Les mer her.

PROGRAM FOR KVINNER I LEDERSKAP

Styrking av kvinner i en mannsdominert bransje. Dette bidrar vi med ved å:

 1. Introdusere coaching-programmet for kvinner i lederskap
 2. Analysere lønnsforskjeller mellom kjønn
 3. Tilby sponsing for kvinner
 4. Ha minst 50 % kvinnelig representasjon på treninger

Se vår analyse her.

PNO CAPABILITY ACADEMY

Investering i å utvikle mennesker – fordi endring starter innenfra. I 2022 introduserte vi PNO-kompetanseakademiet vårt. Dette er et sted for å lære alt som er forretningsmessig, sosialt og atferdsmessig.

Vi samarbeider også med Officevibe for å samle kontinuerlig innsikt i kulturen vår, samle anonyme tilbakemeldinger og ha regelmessige individuelle samtaler.

Les mer her.

SAMFUNNSDAGER

Det å bidra til våre lokalsamfunn er veldig viktig for oss. Alle i PNO bruker to hele arbeidsdager i året på å jobbe frivillig med lokale sosial- og miljøorganisasjoner. Vil du vite mer om hva vi har drevet med?

Se våre lokale initiativer her.

HELSEINITIATIVER

Vi har alle dårlige dager, rare dager, gode dager og alt-i-mellom dager. Vi ønsker å gi våre ansatte tid og rom til å ta vare på seg selv. Hvert kvartal introduserer vi et nytt helseinitiativ.

Sjekk ut våre initiativer her.

SAMARBEID MED SAGA

Vi har et stort hjerte for prosjekter og grupper som kan drive positive endringer i verden – som SAGA. De fokuserer på klima, mental helse og utdanning. Vi tror at SAGA kan være en endringsaktør for et mer bærekraftig og rettferdig samfunn for oss alle.

Les mer her.

VÅRE INITIATIVER FOR PLANETEN

B CORP-sertifisert siden 2019

For oss handler det om å stille spørsmål ved gjeldende normer, og gå utover vanlige forretningsvaner. B Corp er vår pekepinn når det gjelder å forstå hvilken påvirkning våre initiativer har.

Finn oss her.

Net Zero innen 2030

Det er en stor forpliktelse for oss fordi vi ønsker å bli utslippsfrie i virksomheten vår, og gjennom hele verdikjeden. Lurer du på hva dette egentlig betyr og hvordan vi skal klare det? Vi også. Så vi har laget litt av en plan, etter noen gode råd fra SMB Climate Hub.

Kartlegging av utslipp

Med støtte fra Normative, beregner vi utslippene våre i omfang 1, 2 og 3 i tråd med GHG-protokollen. Dette er den gylne standarden for å beregne CO2e-utslipp. Så kan vi iverksette tiltak som faktisk utgjør en forskjell.

Mål for CO2-reduksjon

Hvert år setter vi utslippsreduksjonsmål for omfang 1 og 2 på tvers av kontorene våre.

Se våre mål for 2023 her.

Impact Ambassadors

På hvert landskontor har vi en påvirkningsambassadør – en dedikert ansatt som driver (lokale) miljøinitiativer. Dette inkluderer registrering av vårt energi-, vann- og oppvarmingsforbruk, organisering av lokale samfunnsdager og sporing samt kompensasjon for utslipp fra teamarrangementer.

Leverandørevaluering

Mesteparten av vår påvirkning ligger i forsyningskjeden vår. Så vi jobber tett med leverandørene våre, og hjelper dem med beregningen av karbonutslipp. Vi har utviklet en evaluering for å se deres fremgang i bærekraftinitiativer.

Sjekk ut vår evaluering her (Excel).

Prosjekter for karbonfjerning

Sammen med Patch investerer vi i fire fremtidsrettede, internasjonale prosjekter for å fjerne og fange karbon. Disse inkluderer tareskoger, olivin, biokullbasert gjødsel og injeksjon av CO2 i sement.

Les mer her.

FNS Global Compact

Vi er forpliktet til FNs Global Compacts 10 prinsipper for menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon. Det er et initiativ som tar sikte på å mobilisere en global bevegelse av bærekraftige selskaper og interessenter for å oppnå en bedre verden.

Les mer her.

IMPACT REPORTS

Hvert år publiserer vi en påvirkningsrapport – et sted å dele fremdriften i våre initiativer for påvirkning. Det handler om å ta en ærlig titt på hvor langt vi har kommet og hvor langt vi fortsatt trenger og ønsker å gå. Bærekraft er et konstant arbeid i utvikling.

Les våre siste rapporter her.

Våre stemmer for påvirkning

Vil du lede overgangen til bærekraft med oss?