Link

Link er et vanlig valg ved transport av volum gods.

  • Link gardin eller -skap for transport av volumiøst gods
  • Link gardin eller -skap innenriks for transport av høyt gods
  • Link gardin eller -skap med sideåpning for enkel lasting fra siden
  • Link gardin eller –skap innenriks med sideåpning for enkel lasting fra siden for ekstra høyt gods
  • Link frys for transport av temperert gods
  • Link container som kan frakte en ekstra container