Container chassis

Containerchassi är det vanligaste valet för containerrörelse.

  • Rak ram för transport av standardcontainrar
  • Gooseneck-ram för transport av high cube-containrar med volymgods inom Europa
  • Flera specifikationer för transport av olika kombinationer av containertyper