Vår historia

Vi är ett familjeföretag grundat på värden som ansvarskänsla och sunt förnuft. Så har det varit sedan 1975, då Per Nelson Ørnstrand (PNO) grundade företaget. Sedan dess har nästa generation i Ørnstrand-familjen nu tagit över, och idag är Jacob Lee Ørnstrand chef.

Precis som sin far tror Jacob på långvariga kundrelationer baserade på förtroende och på vikten av att som företag ta ansvar – inte bara gentemot våra kunder utan också mot miljön och mot våra anställda.

Med basen på vårt huvudkontor i Köpenhamn och med filialer i Helsingfors, Oslo, Hamburg, Helsingborg, Horsens i Danmark och Venlo i Holland, har vi Nordens största spektrum av möjligheter till kort- och långtidshyra av trailers.

Under vår tillväxt har vi dock aldrig tappat kontakten med de värden som vårt företag en gång grundades på.

Vårt ledningsgrupp

Träffa CEO Jacob, CFO Thomas och CCO Pauli.

Varför PNO?

Vi har Nordens största flotta av standard- och specialtrailers till kort- och långtidsuthyrning. Allt du behöver hittar du hos PNO.

Flexibel uthyrning

Skaffa dig frihet att bestämma storleken på din flotta allt efter kundkontrakt och dra nytta av säsongsberoende korttidsinsatser.

Snabbt svar

Varför vänta? Vår platta affärsstruktur och integrerade approach gör att du kan få snabba svar och snabb hantering av offerter och anbud. Få det du behöver och fortsätt med affärerna.

Ledande innovation

PNO är engagerat i innovation. PNO Ventures är företagets eget innovationsnav och där har vi utvecklat en rad nya initiativ. Där gäller det att skapa större effektivitet och bättre upplevelser för våra kunder.

Personlig service

Eftersom PNO ägs och drivs av en familj, kommer din upplevelse av PNO att bli lite annorlunda. Vi är stolta över våra korta svarstider och vårt personliga bemötande av alla våra kunder.

Hållbarhet

Den framtid vi ser är hållbar. Att vara ett B Corporation-företag är ett tydligt steg mot att uppfylla vårt syfte – att leda övergången till hållbar frakt via People, Planet och Profit.
PNO Impact Overview.

Våra värderingar

Vår PNO Compass ger oss den konkreta formen för hur vi gör affärer. Den är förankrad i våra kärnvärden och bestämmer vår strategiska inriktning och vårt vardagliga handlande.

1. Personligt

det gäller människor

Vi tror att affärer är personliga. Ju mer närvarande och öppna vi är i allt samspel, desto bättre blir resultatet för alla inblandade.

2. Pragmatiskt

så får man saker gjorda

Vi tror att enkelhet och sunt förnuft ger resultat. I stället för att fokusera på problem ser vi bortom dem för att hitta praktiska, pragmatiska lösningar.

3. Ansvarsfullt

People, Planet & Profit

Vi tror att de bästa företagen är ansvarsfulla företag. Vi är fokuserade på att vara bäst för världen istället för bästa i världen.

Vi är ett företag som drivs av ett syfte. Vårt mål är att bidra till samhället, våra anställda och världen runt oss. B Corp ger oss en ram för att mäta våra framsteg.

Solvej Lee Ørnstrand, Head of Culture & Communication

samarbetsorganisationer

PNO är en samarbetsorganisation, och vi är stolta över att vara partners till ett antal ledande trailertillverkare, banker och miljöorganisationer.

PNO är stolt medlem av

Miljö

Vi har gått samman med externa partners för att minimera vår miljöpåverkan. Det innefattar klimatkompensation av alla affärsresor genom bidrag till projekt för skogsrestaurering.

Trailertillverkare

Våra lösningar för traileruthyrning bygger på branschens bredaste spektrum av trailers. Vi erbjuder högkvalitativa produkter från välkända och respekterade tillverkare.

Finansiering

PNO samarbetar med några av de mest namnkunniga finansföretagen. Bland dem märks Danske Bank, Nordea Bank, Skandinaviska Enskilda Banken och Pohjola Bank. Våra partners spelar en viktig roll när vi förvärvar trailerutrustning på marknader där vi erbjuder våra kunder hyrlösningar.

MÖT VÅRT TEAM

          Sales

Rikard Thellner

Country Director

PETER LUNDGREN

Key Account Manager

BENGT OLANDERSON

Key Account Manager

          Customer Service

TANJA LINCK

Customer Service Assistant

ANDERS Spinola IVINGER

Customer Service Assistant

JENNY KJELLMAN

Customer Service Assistant

          Fleet

ROGER HALLBERG

Senior Fleet Controller

VIKTOR ANDERSSON

Fleet Controller

MICHELLE BERGSTEN

Fleet Controller

ANTONIO LUDVIGSSON

Fleet Controller

Stina Svensson

Fleet Coordinator

PETRA MAIGREN

Transport Coordinator

          Finance

CARINA BERGVALL

Senior Accountant

Join our team

PNO is all about People – people who strive to work and live by our values.

Personal

It is about people

Integrity

Walk the talk

Pragmatism

A key to getting things done

Responsible

People, Planet and Profit

Communication

See, listen and ask

Curiosity

Keep an open mind

If your values are aligned with ours, and you feel you’d be a good fit for PNO, don’t hesitate to get in touch.