Vår historia

Vi är ett familjeföretag grundat på värden som ansvarskänsla och sunt förnuft. Så har det varit sedan 1975, då Per Nelson Ørnstrand (PNO) grundade företaget. Sedan dess har nästa generation i Ørnstrand-familjen nu tagit över, och idag är Jacob Lee Ørnstrand chef.

Precis som sin far tror Jacob på långvariga kundrelationer baserade på förtroende och på vikten av att som företag ta ansvar – inte bara gentemot våra kunder utan också mot miljön och mot våra anställda.

Med basen på vårt huvudkontor i Köpenhamn och med filialer i Helsingfors, Oslo, Helsingborg, Horsens i Danmark och Venlo i Holland, har vi Nordens största spektrum av möjligheter till kort- och långtidshyra av trailers.

Under vår tillväxt har vi dock aldrig tappat kontakten med de värden som vårt företag en gång grundades på.

Våra värderingar

Vår PNO Compass ger oss den konkreta formen för hur vi gör affärer. Den är förankrad i våra kärnvärden och bestämmer vår strategiska inriktning och vårt vardagliga handlande.

1. Personligt

det gäller människor

Vi tror att affärer är personliga. Ju mer närvarande och öppna vi är i allt samspel, desto bättre blir resultatet för alla inblandade.

2. Pragmatiskt

så får man saker gjorda

Vi tror att enkelhet och sunt förnuft ger resultat. I stället för att fokusera på problem ser vi bortom dem för att hitta praktiska, pragmatiska lösningar.

3. Ansvarsfullt

People, Planet & Profit

Vi tror att de bästa företagen är ansvarsfulla företag. Vi är fokuserade på att vara bäst för världen istället för bästa i världen.

Vi är ett företag som drivs av ett syfte. Vårt mål är att bidra till samhället, våra anställda och världen runt oss. B Corp ger oss en ram för att mäta våra framsteg.

Solvej Lee Ørnstrand, Head of Culture & Communication

Vi är ett B Corporation certifierat företag

B Corporation-certifierade blir endast företag som motsvarar högsta standard när det gäller verifierat socialt och miljöinriktat beteende, transparens gentemot allmänheten och juridisk ansvarighet som balanserar vinst och syfte. Vi är regionens enda B Corporation-certifierade företag inom uthyrning av semitrailers.

Att vara ett B Corporation-företag är ett tydligt steg mot att uppfylla vårt syfte – att leda övergången till hållbar frakt via People, Planet och Profit.

Läs mer om B Corp här.

Mot en hållbar framtid

Efterhand kommer allt fler kunder och anställda vilja arbeta med företag som har en mätbar hållbarhetsprofil – företag som gör mer än bara pratar om hållbarhet och i stället agerar.

Vårt syfte är att leda övergången till hållbar frakt och vi tror mycket på

att PNO kan vara starkt drivande för förändringar inom logistikbranschen.

Vi tror att ett hållbart agerande inte är ett tillval utan ett ansvar och vi arbetar varje dag för att uppnå en mer hållbar framtid.

Impact Overview

Vad gör vi egentligen för att förbättra vårt avtryck?
Läs vår Impact Overview och få en översikt över initiativ och resultat.

Frivilligt arbete i lokalsamhället

Varje år lägger alla lokala PNO-kontor totalt två hela arbetsdagar på projekt för att förbättra de sociala och miljömässiga förhållandena i lokalsamhället. När det gäller allt från att samla ihop avfall till att skydda naturområden eller hjälpa till med logistik, är PNO engagerat i att bidra till lokalsamhällena. Läs mer här.

Följa vårt fotavtryck

Vi övervakar energiförbrukningen och mängden utskrifter på våra lokalkontor och beräknar utsläppen av CO2 från våra transportaktiviteter. Det gäller minskningen av vår inverkan på miljön och förbättringen av vår hållbarhet

Klimatkompensation

För att minska vår inverkan på miljön har vi gått samman med WeForest carbon och klimatkompenserar alla affärsresor genom bidrag till projekt för skogsrestaurering. Du kan följa mängden träd som planteras av PNO här.

samarbetsorganisationer

PNO är en samarbetsorganisation, och vi är stolta över att vara partners till ett antal ledande trailertillverkare, banker och miljöorganisationer.

PNO är stolt medlem av

Miljö

Vi har gått samman med WeForest för att minimera vår miljöpåverkan. Det innefattar klimatkompensation av alla affärsresor genom bidrag till projekt för skogsrestaurering.

Trailertillverkare

Våra lösningar för traileruthyrning bygger på branschens bredaste spektrum av trailers. Vi erbjuder högkvalitativa produkter från välkända och respekterade tillverkare.

Finansiering

PNO samarbetar med några av de mest namnkunniga finansföretagen. Bland dem märks Danske Bank, Nordea Bank, Skandinaviska Enskilda Banken och Pohjola Bank. Våra partners spelar en viktig roll när vi förvärvar trailerutrustning på marknader där vi erbjuder våra kunder hyrlösningar.

MÖT VÅRT TEAM

          Sales

Rikard Thellner

Country Director

PETER LUNDGREN

Key Account Manager

BENGT OLANDERSON

Key Account Manager

          Customer Service

TANJA LINCK

Customer Service Assistant

ANDERS Spinola IVINGER

Customer Service Assistant

JENNY KJELLMAN

Customer Service Assistant

          Fleet

ROGER HALLBERG

Senior Fleet Controller

DAVID MATHIASEN

Fleet Controller

VIKTOR ANDERSSON

Fleet Controller

MICHELLE BERGSTEN

Fleet Controller

ANTONIO LUDVIGSSON

Fleet Controller

AHMAD OSMAN

Workshop Manager Helsingborg

PETRA MAIGREN

Transport Coordinator

          Finance

CARINA BERGVALL

Senior Accountant

Join our team

PNO is all about People – people who strive to work and live by our values.

Personal

It is about people

Integrity

Walk the talk

Pragmatism

A key to getting things done

Responsible

People, Planet and Profit

Communication

See, listen and ask

Curiosity

Keep an open mind

If your values are aligned with ours, and you feel you’d be a good fit for PNO, don’t hesitate to get in touch.